Rejestracja kandydatów na studia

Lista uczelni


 
 strona 1/15 2 3 4 5  >>
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne pierwszego stopnia    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne drugiego stopnia    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne pierwszego stopnia - decyzja Rektora    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne drugiego stopnia - decyzja Rektora    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne pierwszego stopnia    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne drugiego stopnia    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne pierwszego stopnia - decyzja Rektora    
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne drugiego stopnia - decyzja Rektora    
Grafika - stacjonarne jednolite magisterskie    
Grafika - stacjonarne drugiego stopnia    
Grafika - stacjonarne jednolite magisterskie - decyzja Rektora    
Grafika - stacjonarne drugiego stopnia - decyzja Rektora    
Graphic Arts (on a fee-paying basis) - stacjonarne drugiego stopnia    
Jazz i muzyka estradowa - stacjonarne pierwszego stopnia    
Jazz i muzyka estradowa - stacjonarne pierwszego stopnia - decyzja Rektora    
Malarstwo - stacjonarne jednolite magisterskie    
Malarstwo - stacjonarne jednolite magisterskie - decyzja Rektora    
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki    
Biologia, specjalność bioanalityka - stacjonarne pierwszego stopnia    
Biologia, specjalność bioanalityka - stacjonarne pierwszego stopnia - decyzja Rektora    
Biologia, specjalność biologia medyczna - stacjonarne pierwszego stopnia    
Biologia, specjalność biologia medyczna - stacjonarne pierwszego stopnia - decyzja Rektora    
Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia    
Biologia - stacjonarne drugiego stopnia    
razem: 355
 strona 1/15 2 3 4 5  >>
nast.