Online Application System

Podania o przyjęcie na wolne miejsca - studia stacjonarne drugiego stopnia


Level of study: uniform master-level

   back

Description

Podanie do Rektora o przyjęcie na pozostałe wolne miejsca.

Rejestrując podanie należy wpisać kierunek studiów zgodny z ofertą edukacyjną UMCS.

zarejestruj się            lub            zaloguj