Rejestracja kandydatów na studia

Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie


Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 5 lat

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Aula Uniwersytecka, Wydział Prawa i Administracji UMCS,

 • 18, 19, 20 lipca - godz. 09:00 – 13:00
 • 23, 24 lipca - godz. 10:00 – 14:00
 • 26 lipca  - godz. 10:00 – 14:00

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

Opis

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo karne, Postępowanie karne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo handlowe, Prawo finansowe, Prawo konstytucyjne, Prawo pracy, Prawo Unii Europejskiej, Prawo międzynarodowe publiczne, Teoria i filozofia prawa.

Studentom kierunku oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Przedmiotem dającym możliwość weryfikacji praktycznych umiejętności Studenta jest Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna – przedmiot kierunkowy, w ramach którego Studenci świadczą nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/1095/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada wiedzę zawodową z zakresu wszystkich najważniejszych działów prawa.
 • Posiada podstawy teoretyczne dotyczące zasad dokonywania wykładni prawa.
 • Opanuje biegle znajomość języka prawnego i prawniczego.
 • Jest zapoznany z działalnością sądów, prokuratur oraz kancelarii prawniczych w praktyce.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • sądach i prokuraturach,
 • organach administracji publicznej,
 • wszelkiego rodzaju instytucje oraz organizacje niepubliczne, w których wymagana jest wiedza prawnicza

Ponadto ukończenie studiów prawniczych daje możliwość podjęcia aplikacji, które są niezbędne dla uzyskania uprawnień do wykonywania takich zawodów prawniczych, jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz czy komornik.

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj