Rejestracja kandydatów na studia

Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie


Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 5 lat

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów: 

Aula Uniwersytecka, Wydział Prawa i Administracji UMCS,

13, 14, 16 lipca - godz. 09:00 - 13:00

Kontakt do Komisji Wydziałowej:

telefon: 81 537-54-68

e - mailrekrutacja.wpia@poczta.umcs.lublin.pl

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

Opis

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo karne, Postępowanie karne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo handlowe, Prawo finansowe, Prawo konstytucyjne, Prawo pracy, Prawo Unii Europejskiej, Prawo międzynarodowe publiczne, Teoria i filozofia prawa.

Studentom kierunku oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Przedmiotem dającym możliwość weryfikacji praktycznych umiejętności Studenta jest Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna – przedmiot kierunkowy, w ramach którego Studenci świadczą nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/1095/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada wiedzę zawodową z zakresu wszystkich najważniejszych działów prawa.
 • Posiada podstawy teoretyczne dotyczące zasad dokonywania wykładni prawa.
 • Opanuje biegle znajomość języka prawnego i prawniczego.
 • Jest zapoznany z działalnością sądów, prokuratur oraz kancelarii prawniczych w praktyce.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • sądach i prokuraturach,
 • organach administracji publicznej,
 • wszelkiego rodzaju instytucje oraz organizacje niepubliczne, w których wymagana jest wiedza prawnicza

Ponadto ukończenie studiów prawniczych daje możliwość podjęcia aplikacji, które są niezbędne dla uzyskania uprawnień do wykonywania takich zawodów prawniczych, jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz czy komornik.

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Limit miejsc

300
zarejestruj się            lub            zaloguj