Rejestracja kandydatów na studia

Zamówienie na elektroniczną legitymację doktoranta   powrót

Opis

Informacje o zamówieniach i opłatach za legitymację:  

a) Opłata za legitymację wynosi 22 zł. Wpłaca się ją na własne konto w IRK, którego numer kończy się PESELem, jak dla opłaty rekrutacyjnej. 

b) Osoby kończące studia pierwszego stopnia na UMCS i podejmujące drugi stopień na tym samym kierunku, bedą miały przedłużoną ważność legitymacji. Przedłużenie ważności dotyczy także absolwentów roku "zerowego" w Centrum Języka i Kultury Polskiej. Uwaga: Pomimo w/w możliwości przedłużenia ważności legitymacji kandydat może zamówić nową legitymację (np.z powodu zmiany nazwiska). W takiej sytuacji ważne jest jednak, aby stara legitymacja zostałaunieważniona (zdezaktywowana) przez stary dziekanat, a w tym kontekście może to nastąpić tylkoz inicjatywy studenta.

c) Osoba, która zmienia kierunek, albo po przerwaniu lub ukończeniu studiów ponownie je podejmuje po pewnym czasie, powinna w swoim starym dziekanacie poprosić o unieważnienie starej legitymacji. W przeciwnym razie jej zamówienie na nową legitymację będzie blokowane. 

d) Student może mieć tylko jedną legitymację studencką.

e) Zamówienie legitymacji studenckiej nie jest obligatoryjne, jednakże należy pamiętać, że jest to dokument istotny w trakcie trwania studiów (weryfikacja tożsamości przez wykładowców podczas egzaminów w sesji, korzystanie z zasobów biblioteki uczelnianej, wykorzystywanie zniżek przysługujących studentom). 

f) osoby ubiegające się o wydanie duplikatu legitymacji (np. z powodu zgubienia), powinny postępować zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/legitymacja.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj