Rejestracja kandydatów na studia

Technologie Cyfrowe w animacji Kultury - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 24 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

9.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka.

Opis

     

Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją humanistyczną nad współczesną kulturą. Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) i pogłębionej wiedzy w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie Technologii cyfrowych w animacji kultury. Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury, tj.: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, studio produkujące gry komputerowe Mutated Byte, Fundacja Nowoczesna Polska, Academia Electronica, UCZNiKO.

Kadra składa się z wybitnych praktyków: producentów gier komputerowych (firma Mutated Byte), profesjonalnych grafików komputerowych, informatyków, specjalistów od gier komputerowych, a także akademickich teoretyków specjalizujących się w tematyce współczesnej kultury, nowych mediów i cyberkultury.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Grafika komputerowa 2D, Grafika komputerowa 3D, Gry komputerowe w kulturze, Design w kulturze, Podstawy programowania zorientowanego na klienta, Środowisko programistyczne, Socjologia kultury, Kultura społeczeństwa informacyjnego, Filozofia współczesna, Wybrane zagadnienia historii kultury, Projektowanie stron Internetowych, Tworzenie serwisów internetowych i zarządzanie informacją w sieci, Montaż audio-video i edytory obrazu, Podstawy dziennikarstwa internetowego, Technologie mobilne, Netnografia i nauka sieci w badaniach Internetu.

Sylwetka Absolwenta

Po skończeniu studiów Technologie cyfrowe w animacji kultury, absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z obszarów:

 • tworzenie multimediów i grafiki komputerowej
 • tworzenie stron internetowych i administrowania nimi
 • tworzenie cyfrowych, multimedialnych opowieści i tekstów dla portali internetowych
 • zdobywanie i przetwarzanie informacji za pomocą cyfrowych narzędzi
 • wizualizowanie treści kulturowych
 • promowania wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów
 • funkcjonowanie kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkultury

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiądzie kwalifikacje niezbędne w skutecznym aplikowaniu o pracę m.in. w następujących miejscach:

 • w firmach prowadzących portale specjalizujące się w problematyce kulturalnej,
 • w social mediach
 • w agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
 • w nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury (medialabach),
 • w firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym
 • wydawnictwach i mass mediach (TV, radio, prasa)

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj