Rejestracja kandydatów na studia

Iberystyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 1 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • dowolny język obcy nowożytny,
 • język polski.

Opis

Kierunek: Iberystyka

Iberystyka (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego celem jest uzyskanie przez absolwenta znajomości języka hiszpańskiego lub/i portugalskiego na poziomie C1 lub B2 w zależności od wybranej specjalizacji, a także wiedzy o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego.
Oferta dydaktyczna jest skierowana dla kandydatów rozpoczynających naukę języka.

W programie studiów w zależności od  wybranej specjalności znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego lub/i portugalskiego; Literatura hiszpańska i hispanoamerykańska; Cywilizacja Hiszpanii, krajów hispanojęzycznych; Tłumaczenie tekstów użytkowych; Warianty językowe Hispanoameryki; Podstawy marketingu i język handlowy; Język w organizacji turystyki; Geografia i turystyka krajów hispanoamerykańskich; Systemy polityczne krajów hispanoamerykańskich; Literatura portugalska i portugalskojęzyczna; Cywilizacja Portugalii, krajów portugalskojęzycznych; Tłumaczenie tekstów ekonomicznych; Warianty języka portugalskiego; Regiony turystyczne i język turystyki; Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne i kulturowe krajów portugalskojęzycznych. Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/romanistyka.htm

UWAGA!!!

Wybór specjalności i specjalizacji następuje podczas składania kompletu dokumentów przez Kandydatów.

 

 - specjalność hispanistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma usystematyzowaną, rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury hiszpańskiej oraz pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach nie tylko Hiszpanii ale także krajów hispanojęzycznych Swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie.
 • Wykazuje się znajomością drugiego języka: portugalskiego oraz wiedzy z zakresu cywilizacji i kultury Portugalii oraz krajów portugalskojęzycznych.
 • Posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu,
 • literaturoznawstwa,
 • Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi.
 • Sprawnie posługuje się językami specjalistycznymi.

 W ramach specjalności hispanistyka (język hiszpański jako podstawowy) oferujemy specjalizacje: tłumaczeniowa, języki specjalistyczne, język hiszpański z językiem portugalskim.

 

 • Otrzymuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w Kole Naukowym Hispanistów http://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-hispanistow,3911.htm

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

 

 - specjalność portugalistyka - stacjonarne pierwszego stopnia 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma usystematyzowaną, rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury portugalskiej oraz pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach nie tylko Portugalii ale także krajów portugalskojęzycznych Swobodnie włada językiem portugalskim w mowie i piśmie.
 • Wykazuje się znajomością drugiego języka: hiszpańskiego oraz wiedzy z zakresu cywilizacji i kultury Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu, literaturoznawstwa,
 • Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi.
 • Sprawnie posługuje się językami specjalistycznymi.

W ramach specjalności  portugalistyka (język portugalski jako podstawowy): oferujemy: specjalizacje: tłumaczeniowa, języki specjalistyczne, język portugalski z językiem hiszpańskim.

Możliwości zatrudnienia absolwenta kierunku iberystyka

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • biurach tłumaczeń, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Hiszpanią/Portugalią i krajami hispanoamerykańskimi/luzofońskimi,
 • wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,
 • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskiej/portugalskiej i iberoamerykańskiej/luzofońskiej.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w Kole Naukowym Hispanistów http://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-hispanistow,3911.htm

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Limit miejsc

80
zarejestruj się            lub            zaloguj