Rejestracja kandydatów na studia

Kognitywistyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca – rozmowa kwalifikacyjna, budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, pokój 206, godzina 10.00 (tylko dla osób, które nie studiowały kognitywistyki 1. stopnia)
 • 17 lipca – ogłoszenie listy rankingowej
 • 18-20 lipca – przyjmowanie dokumentów
 • 23-24 lipca - przyjmowanie dokumentów
 • 26 lipca – przyjmowanie dokumentów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, pok. 108

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00-15.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych kognitywistyki. Pierwszeństwo przyjęcia mają absolwenci UMCS. Dla absolwentów kierunków innych niż kognitywistyka warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji do podjęcia studiów kognitywistycznych oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku z kognitywistyką lub podstawowej problematyki kognitywistycznej. Rozmowa będzie oceniana w skali od 2,0 do 5,0.

Opis

Głównym celem (interdyscyplinarnego) kierunku Kognitywistyka (studia II-go stopnia) jest wykształcenie specjalistów o wielorakich kompetencjach ułatwiających dostosowanie się do społeczeństwa technologicznego i informacyjnego, w szczególności do złożonego i zmiennego rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem człowieka w trzech wymiarach:

- neuropsychologii (m.in studenci poznają neurologiczne i psychologiczne podstawy świadomości, komunikacji czy zaburzeń umysłowych),

- sztucznej inteligencji (m.in są przygotowywani do projektowania sztucznych systemów wspomagających człowieka, np. chatbotów, systemów automatycznej analizy danych), oraz

- językoznawstwa kognitywnego (m.in. zapoznają się z warsztatem dziennikarza, poznają też językowe techniki retoryczno - manipulacyjne)

Program studiów obejmuje kursy realizowane w języku angielskim, dzięki czemu studenci nabywają praktycznych umiejętności językowych oraz są przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych, w tym w zagranicznych jednostkach badawczych.

Program realizowany jest przez Instytut Filozofii we współpracy z Instytutem Informatyki, Instytutem Anglistyki, Instytutem Psychologii oraz Zakładem Logopedii.

Program kognitywistyki II stopnia obejmuje:

przedmioty obowiązkowe takie jakHuman Problem Solving, Psychologia rozwojowa, Teorie badania świadomości, Neuropsychologia, Neuro - i psycholingwistyka, Filozofia kognitywistyki, Neuroestetyka, Neuromodelowanie, Mindreading, czy Kognitywne teorie decyzji, oraz

przedmioty wybieralne w ramach dwu bloków tematycznych:

- Informatyka i Sztuczna Inteligencja: Wprowadzenie do technik programowania, Elementy sztucznej inteligencji, Natural Language Processing, Systemy eksperckie, Virtual Reality in Applications, Neuromodeling

- Język i komunikacja: Język w działaniu, Semiotyka reklamy, Semiotyka mediów społecznościowych czy Language Evolution and Development, Cognitive Semantics

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę zawodową z zakresu IT i podstaw sztucznej inteligencji, np. programowania, systemów eksperckich, automatycznej analizy informacji (NLP), neuromodelowania;
 • posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, w tym głębokiego rozumienia przekazów medialnych i reklamowych oraz komunikacji społecznej i ich kreowania;
 • posiada wiedzę z zakresu rozwojowych, neuropsychologicznych i neurolingwistycznych czynników kształtujących funkcjonowanie człowieka
 • ma umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, argumentacji i dialogu, prowadzenia badań naukowych, planowania swojego rozwoju

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku - w zależności od wybranej ścieżki kształcenia - będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach sektora IT (programista, projektant elementów systemów sztucznej inteligencji)
 • ośrodkach przetwarzania danych (automatyczna analiza danych)
 • agencjach reklamowych, public relations oraz mass-mediach (zarówno jako analityk jak i autor artykułów, materiałów informacyjnych, komunikatów reklamowych)
 • serwisach internetowych (zarówno jako administrator jak i projektant)
 • instytutach naukowych
zarejestruj się            lub            zaloguj