Rejestracja kandydatów na studia

Europeistyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • pozostałe terminy zostaną podane wkrótce

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/europeistyka,806.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • brak

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów:

Absolwent posiada kwalifikacje z nauk humanistycznych i społecznych i posiada uprawniające do podjęcia studiów trzeciego stopnia na kierunkach studiów w obszarze kształcenia nauk humanistycznych i społecznych, co daje mu możliwość samodzielnego pogłębienia i poszerzenia zarówno wiedzy, jak i umiejętności dających możliwość zaawansowanego rozwoju zawodowego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • organizacjach kulturalnych i społecznych,
 • urzędach i instytucjach,
 • mediach i agencjach reklamy,
 • wydawnictwach,
 • NGO (fundacje i stowarzyszenia).

Możliwości rozwoju:

 • Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w Kole Naukowym Europeistyki UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 05, 20-031 Lublin.
 • Priorytetem studiów europeistycznych pierwszego stopnia jest szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana we współpracy z:
  • lubelskimi urzędami,
  • instytucjami społecznymi i kulturalnymi,
  • fundacjami i stowarzyszeniami.

 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: polityka finansowa UE, społeczeństwo obywatelskie, globalizacja,  glokalizacja i opór, kultura alternatywna, kultura i sztuka Europy, rozwój lokalny, integracja gospodarcza w Europie, historia idei, współczesne idee filozoficzne i współczesne teorie socjologiczne.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://europeistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/europeistyka.umcs

zarejestruj się            lub            zaloguj