Rejestracja kandydatów na studia

Europeistyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 14 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 13-15 lipca, 20-21 lipca, 26-27 lipca - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zarejestrowanych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 11-13 września, 19-22 września - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zarejestrowanych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 136, godz. 10:00 - 14:00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pozyskiwanie funduszy unijnych
i projektowych, działanie w organizacjach i instytucjach, gender, psychologia społeczna, mediacje i negocjacje, promocja i reklama, edukacja zdrowotna, migracje.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://europeistyka.umcs.lublin.pl/plany-studiow/

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna. Specjalność przygotowuje do pracy z zakresu zarządzania kulturą i wykonywania zawodu managera kultury, kreatora, pracownika administracyjnego.
 • Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna. Specjalność przygotowuje do pracy z zakresu zarządzania edukacją zdrowotną i profilaktyką społeczną oraz do pracy w instytucjach zdrowia oraz instytucjach pomocy społecznej.
 • Mobilność społeczna - NOWA SPECJALNOŚĆ! Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie problematyki migracji wewnętrznej i zewnętrznej, wymiany i transferu wiedzy, techniki i handlu, do pracy w służbach granicznych i celnych, konsulatach, instytucjach i urzędach.

Podział na specjalności obowiązuje od II semestru studiów.

NOWOŚĆ: lektorat z j. norweskiego

 

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów:

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę dotyczącą zarówno dziedzictwa kulturowego Europy, jak i współczesnych procesów cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych i społecznych wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych generowanych przez instytucje Unii Europejskiej.
Szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana w urzędach administracji, instytucjach społecznych i kulturalnych, stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie: funkcjonowania instytucji prowadzących działalność społeczną, kulturową, medialną i promocyjno-reklamową; sztuki negocjacji i komunikacji społecznej; przygotowania projektów badawczych i użytkowych; analizy danych; obsługi projektów; zdobywania funduszy zewnętrznych; korzystania z technologii informatycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • strukturach UE, w tym w strukturach krajowych, powiązanych z UE,
 • biurach poselskich,
 • instytucjach rządowych,
 • urzędach (m.in.: wydziały kultury i biura promocji),
 • jednostkach promujących i zarządzających zdrowiem,
 • ośrodkach kulturalnych i społecznych,
 • mediach,
 • wydawnictwach i agencjach reklamowych,
 • NGO (fundacje i stowarzyszenia).

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Europeistyki
 • Priorytetem studiów europeistycznych pierwszego stopnia jest szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana we współpracy z:
 • lubelskimi urzędami,
 • instytucjami społecznymi i kulturalnymi,
 •  NGO (fundacje i stowarzyszenia).

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://europeistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/europeistyka.umcs

Limit miejsc

25
zarejestruj się            lub            zaloguj