Rejestracja kandydatów na studia

Logistyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczny (Budynek Rektoratu)

Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5

Sala A3

Godziny przyjmowania dokumentów:

18 lipca: 9.00 – 15.00

19 lipca: 11.00 – 17.00

20 lipca: 9.00 – 15.00

Harmonogram przyjmowania dokumentów osób zakwalifikowanych na studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS

W celu usprawnienia przyjmowania dokumentów bardzo prosimy (w miarę możliwości) o zgłaszanie się wg następującego porządku:

18 lipca 9.00 – 15.00 – osoby zakwalifikowane, nazwiska od A – K

19 lipca 11.00 – 17.00 – osoby zakwalifikowane, nazwiska od L – Z

20 lipca 9.00 – 15.00 – wszyscy pozostali, którzy nie mogli stawić się w/w terminach

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • język obcy nowożytny (współczynnik 1,0),
 • jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia (współczynnik 1,0).

Opis

Logistyka jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiającej rosnące wymagania w zakresie mobilności osób i towarów. Mobilność ta może być rozpatrywana w dwojakim wymiarze. Z jednej strony wymaga dynamicznego wdrażania w gospodarce i społeczeństwie różnorodnych innowacji w obszarze transportu i łączności, z czego wynika konieczność ich szybkiej operacjonalizacji i transferu do odbiorców. Z drugiej zaś wymaga tworzenia zdolności do fizycznego, efektywnego przemieszczania zarówno nowych produktów, pojawiających się z wysoką częstotliwością na rynku, jak i osób prowadzących mobilne życie w globalizującym się społeczeństwie.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy matematyki ekonomicznej, Statystyka w logistyce, Mikroekonomia, Makroekonomia, Rachunkowość, Informatyka i systemy informacyjne zarządzania, Technologie informacyjne w logistyce, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Metody badań rynku TSL, Logistyka materiałowa, Logistyka marketingowa, Systemy transportowe i techniczne aspekty transportu, CRM w logistyce, Zarządzanie jakością w logistyce, Towaroznawstwo, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0420/075251-zpl.pdf)
 2. Logistyka międzynarodowa (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0420/075305-logistyka-miedzynarodowa.pdf)

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie IV semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru V.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL,
 • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w projektowaniu procesów logistycznych,
 • potrafi przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o logistyce, korzystając z różnych źródeł,
 • identyfikuje zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów logistycznych organizacji,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Firmach transportowych, spedycyjnych, centrach usług logistycznych,
 • Firmach komunikacyjnych,
 • Firmach i sklepach internetowych,
 • instytucjach rządowych i samorządowych zajmujące się funkcjonowaniem branży TSL.

Możliwości rozwoju

Wydział Ekonomiczny oferuje studentom wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań:

 • Rozwój zainteresowań naukowych, taką okazję tworzy czasopismo anglojęzyczne „International Journal of Synergy and Research”, międzynarodowe wydawnictwo ToKnowPress, e-miesięcznik „Ekonomista UMCS”, czy np. Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość m.in. uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, ucząc się metodą learning-by-doing (nauki przez działanie w praktyce) analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów występujących w praktyce gospodarczej
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w strategicznych grach decyzyjnych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych
 • Studenci Wydziału uczestniczą także w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu inwestycji giełdowych, w treningach umiejętności interpersonalnych czy np. w kursach rachunkowości komputerowej
 • Na Wydziale Ekonomicznym cyklicznie odbywają się liczne konferencje i szkolenia, często o zasięgu międzynarodowym (np. MakeLearn, organizowana nad Morzem Śródziemnym wspólnie z partnerami ze Słowenii i Tajlandii czy azjatycka konferencja TIIM – Technology, Innovation and Industrial Management)
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Swą wiedzę sprawdzają w rozgrywkach z przedstawicielami innych uczelni z kraju (BankRisk, GMC, ‘Finanse, Przedsiębiorczość, Zarządzanie’).
 • W celu zaszczepienia w studentach Wydziału Ekonomicznego zapału do działania w październiku organizowany jest przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów (RWSS) cykliczny wyjazd motywacyjno-szkoleniowy „RADAR”.
 • Studenci, wyjeżdżając na międzynarodowe wymiany studenckie (np. w ramach programu Erasmus) m.in. do uczelni z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch, nabywają nowych doświadczeń i nawiązują nowe znajomości.
 • Władze Wydziału chętnie wspierają aktywność sportową studentów (np. konkurs gry w kręgle lub squash o Puchar Dziekana WE). Wśród kadry naukowej i administracyjnej również można wskazać kilku aktywnych sportowców i trenerów różnych dziedzin, ale także motocyklistów, prezenterów radiowych, fanów różnych rodzajów muzyki, aktywnych turystów oraz społeczników.
 • Na Wydziale Ekonomicznym działają liczne organizacje studenckie: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, Studenckie Koło Przedsiębiorczości, AIESEC. Przy Wydziale działają także komórki Business Link oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, promujące i wspierające aktywność gospodarczą studentów.
 • Aktywne funkcjonowanie Samorządu Studentów widoczne jest w wielu projektach. Są to działania w sferze naukowej oraz mniej oficjalnej – rozrywkowej. Studenci mają okazję włączać się w organizację dni okolicznościowych, przygotowywanych przez Samorząd Studentów, m.in. Dzień Kobiet, Ekonomalia, Międzynarodowy Dzień Studenta czy Mikołajki, czy w akcje charytatywne.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj