Rejestracja kandydatów na studia

Finanse i rachunkowość - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczny (Budynek Rektoratu)

Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5

Sala A2

Godziny przyjmowania dokumentów:

18 lipca: 9.00 – 15.00

19 lipca: 11.00 – 17.00

20 lipca: 9.00 – 15.00

Harmonogram przyjmowania dokumentów osób zakwalifikowanych na studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS

W celu usprawnienia przyjmowania dokumentów bardzo prosimy (w miarę możliwości) o zgłaszanie się wg następującego porządku:

18 lipca 9.00 – 15.00 – osoby zakwalifikowane, nazwiska od A – K

19 lipca 11.00 – 17.00 – osoby zakwalifikowane, nazwiska od L – Z

20 lipca 9.00 – 15.00 – wszyscy pozostali, którzy nie mogli stawić się w/w terminach

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • język obcy nowożytny (współczynnik 1,0),
 • matematyka (współczynnik 1,0),
 • jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia (współczynnik 0,7).

Opis

Z przyjemnością informujemy, że kierunek Finanse i rachunkowość otrzymał ocenę wyróżniającą po wizytacji przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Finanse i rachunkowość jest to kierunek, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Student uczestnicząc w zajęciach zrozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Kierunek Finanse i rachunkowość przygotowuje studenta do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Matematyka dla ekonomistów, Informatyka dla ekonomistów, Mikroekonomia, Makroekonomia, Rachunkowość finansowa, Finanse przedsiębiorstw, Bankowość, Rynki finansowe, Planowanie finansowe, Instytucje rynki kapitałowego, Kreowanie przedsiębiorczości, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie, Marketing, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Bankowość i rynki finansowe (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0507/072146-fir-i-st-birf-bankowosc-i-rynki-finansowe-2014-2015-pdf.pdf)
 2. Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0410/072543-fiop.pdf)
 3. Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0508/144823-rpi-st.pdf)
 4. Specjalista bankowy (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0905/133643-1617-i-st-speb.jpg)

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie IV semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru V.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
 • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy, korzystając z różnych źródeł,
 • posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
 • Możliwości zatrudnienia

  Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń,
  • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.

  Możliwości rozwoju

  Wydział Ekonomiczny oferuje studentom wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań:

  • Rozwój zainteresowań naukowych, taką okazję tworzy czasopismo anglojęzyczne „International Journal of Synergy and Research”, międzynarodowe wydawnictwo ToKnowPress, e-miesięcznik „Ekonomista UMCS”, czy np. Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego,
  • Studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość m.in. uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, ucząc się metodą learning-by-doing (nauki przez działanie w praktyce) analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów występujących w praktyce gospodarczej,
  • Studenci mają możliwość uczestnictwa w strategicznych grach decyzyjnych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych,
  • Studenci Wydziału uczestniczą także w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu inwestycji giełdowych, w treningach umiejętności interpersonalnych czy np. w kursach rachunkowości komputerowej,
  • Na Wydziale Ekonomicznym cyklicznie odbywają się liczne konferencje i szkolenia, często o zasięgu międzynarodowym (np. MakeLearn, organizowana nad Morzem Śródziemnym wspólnie z partnerami ze Słowenii i Tajlandii czy azjatycka konferencja TIIM – Technology, Innovation and Industrial Management),
  • Studenci Wydziału Ekonomicznego uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Swą wiedzę sprawdzają w rozgrywkach z przedstawicielami innych uczelni z kraju (BankRisk, GMC, ‘Finanse, Przedsiębiorczość, Zarządzanie’),
  • W celu zaszczepienia w studentach Wydziału Ekonomicznego zapału do działania w październiku organizowany jest przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów (RWSS) cykliczny wyjazd motywacyjno-szkoleniowy „RADAR”,
  • Studenci, wyjeżdżając na międzynarodowe wymiany studenckie (np. w ramach programu Erasmus) m.in. do uczelni z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch, nabywają nowych doświadczeń i nawiązują nowe znajomości,
  • Władze Wydziału chętnie wspierają aktywność sportową studentów (np. konkurs gry w kręgle lub squash o Puchar Dziekana WE). Wśród kadry naukowej i administracyjnej również można wskazać kilku aktywnych sportowców i trenerów różnych dziedzin, ale także motocyklistów, prezenterów radiowych, fanów różnych rodzajów muzyki, aktywnych turystów oraz społeczników,
  • Na Wydziale Ekonomicznym działają liczne organizacje studenckie: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, Studenckie Koło Przedsiębiorczości, AIESEC. Przy Wydziale działają także komórki Business Link oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, promujące i wspierające aktywność gospodarczą studentów,
  • Aktywne funkcjonowanie Samorządu Studentów widoczne jest w wielu projektach. Są to działania w sferze naukowej oraz mniej oficjalnej – rozrywkowej. Studenci mają okazję włączać się w organizację dni okolicznościowych, przygotowywanych przez Samorząd Studentów, m.in. Dzień Kobiet, Ekonomalia, Międzynarodowy Dzień Studenta czy Mikołajki, czy w akcje charytatywne.

  Dodatkowe informacje

  Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym.

  Uwagi:
  Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

  zarejestruj się            lub            zaloguj