Online Application System

Chemistry (on a fee-paying basis)


Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: ogólnoakademicki Duration: 2 years

   back

Application period

  • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • pozostałe terminy zostaną podane wkrótce

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (chl-chx-s2@umcs.pl) upływa:

  • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
  • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Chemistry - stacjonarne drugiego stopnia, studia w języku angielskim

Wydział Chemii

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2

20-031 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Admission rules

The program is addressed to candidates holding Bachelor degree or any other equivalent degree. Prospective students register online in the Online Registration System (IRK) and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled.

The qualification procedure will be based on the arithmetic mean of marks (up to two decimal points) obtained from all final marks during the B.Sc. and M.Sc. studies.

Graduates from all field of studies, where they have covered at least 330 hours of basic and major subjects including Mathematics – 30, Physics – 20, Chemistry 280.

Candidates applying on a fee-paying basis are obliged to deliver the hard copies of application documents to:

International Applicant Admissions Committee,

Maria Curie-Skłodowska University

D.S. Grześ, room No 11

Langiewicza 24, 20-035 Lublin

Poland

Contact: studyinenglish@umcs.pl

+48 81 537 29 26

Registration fee

Attention! It is mandatory to pay the registration fee.

a. If you want to pay in PLN (85 zł + bank transfer costs), please use the account details showcased in your Online Application System's account in My Payments section.

b. If you want to pay in EUR (20 euro + bank transfer costs)

Account number: 10114010940000290516001204
IBAN number: PL10114010940000290516001204
SWIFT/BIC code: BREXPLPWLUB
Bank details: mBank SA O/Lublin, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Description

The two-year master study programme is designed for graduates of the bachelor study programmes. Students are to expand their knowledge within chemistry, specialization Materials Chemistry.

Graduates of the master studies should have basic theoretical knowledge and skills allowing them to solve problems involving chemistry as well as non-standard obstacles. They should also be able to give opinions on the basis of incomplete or limited information while observing legal and ethical principles.

Moreover, graduates ought to debate about chemistry both with specialists as well as amateurs in this field and be able to be leaders of teamwork. Graduates ought to have skills enabling them to work in chemical industry and related areas, state and municipal administration and be prepared for working in education (after completing teaching specialty). Graduates should be ready to take up research challenges and start education on PhD studies.

Limit of students

14

Tuition fee

Candidates applying to study on a fee-paying basis: 2200 EUR (1st year), 2000 EUR (2nd year)

Additional information

Payment information

International students who wish to study on a fee-paying basis should not pay the tuition fee via the Online Application System (IRK). The account number will be provided to applicants with the acceptance letter, after they have met all the criteria for admission.

zarejestruj się            lub            zaloguj