Rejestracja kandydatów na studia

Jazz i muzyka estradowa - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 25 czerwca – zakończenie rejestracji i wnoszenie opłat
 • 1, 2 lipca - egzamin wstępny w godz. 10.00 - 14.00, sale nr 14,19, 116, 108, 113
 • 4 lipca – zakończenie postępowania, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów
 • 8, 9 lipca – przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób, (pokój nr 111 IM)
 • 10 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 12, 13 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 15 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 17 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z 3 listy

Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:

 1. Umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
  • śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),
  • gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną).

  Minimalna liczna punktów oznaczająca pozytywny wyniki wynosi 16 pkt.

 2. słuchu muzycznego.
 3. Minimalna liczna punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 11

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Opis

Trzyletnie studia stacjonarne zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe m. in.: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, harmonia jazzowa, historia muzyki z literaturą, historia jazzu i pop music z literaturą, fortepian, instrument/śpiew, zespół wokalny, zespoły instrumentalne, big band, instrumentoznawstwo, propedeutyka instrumentacji i aranżacji. Na studiach I st. można wybrać specjalność wokalną lub instrumentalną.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym,  obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

 1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
  1. śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) - kandydat powinien zaprezentować standard jazzowy i utwór z polskim tekstem,
  2. gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną) – kandydat powinien zaprezentować dwa standardy muzyki jazzowej lub rozrywkowej,
 2. słuchu muzycznego.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego - 11 pkt. Egzamin przebiega dwuetapowo - kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu egzaminów. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego lub obydwu sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Absolwent  kierunku jazz i muzyka estradowa posiada umiejętności wykonawcze z zakresu swojej specjalności. Jest przygotowany do solistycznej i zespołowej działalności estradowej. Dysponuje wiedzą na temat różnych stylów i gatunków muzyki jazzowej i pop i potrafi stosować je w praktyce. 

zarejestruj się            lub            zaloguj