Rejestracja kandydatów na studia

Grafika - stacjonarne drugiego stopnia - decyzja Rektora


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Opis

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku grafika ma wiedzę dotyczącą sztuki współczesnej, jest przygotowany do działania w obszarze animacji kultury i promocji sztuki. Posiada praktyczną znajomość eksperymentalnych technik graficznych, druku cyfrowego, fotografii użytkowej oraz multimediów i animacji komputerowej.

Absolwent kończy studia w wybranej specjalności graficznej, w ramach której realizuje magisterski dyplom artystyczny (specjalność jest uruchamiana na wstępie studiów, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób).

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. GRAFIKA WARSZTATOWA
  2. GRAFIKA PROJEKTOWA

Absolwent specjalności GRAFIKA WARSZTATOWA potrafi swobodnie posługiwać się tradycyjnymi technikami graficznymi - ma do wyboru cztery techniki warsztatowe: linoryt, wklęsłodruk, litografię, serigrafię. Jest w stanie wzbogacać swoją wypowiedź artystyczną przez łączenie technik klasycznych z drukiem cyfrowym i technikami unikatowymi. Jest zdolny do profesjonalnej twórczości artystycznej na gruncie grafiki warsztatowej.

Absolwent specjalności GRAFIKA PROJEKTOWA posiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, materiałów reklamowych. Jest zdolny do poszukiwania indywidualnych rozwiązań zadań projektowych uwzględniając ich funkcje estetyczne i użytkowe.

Profile zawodowe absolwentów:

  • artysta grafik, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
  • dyrektor kreatywny w agencji reklamowej,
  • projektant grafiki użytkowej - w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
  • grafik komputerowy – posługujący się programami komputerowymi do tworzenia grafiki i animacji,
  • kurator wystaw,
  • animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,
  • promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.

Kierunek GRAFIKA prowadzony jest na Wydziale Artystycznym.

zarejestruj się            lub            zaloguj