Rejestracja kandydatów na studia

Grafika - stacjonarne jednolite magisterskie


Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 5 lat

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 25 czerwca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 7, 9, 10 lipca – egzaminy wstępne, budynek Instytutu, aleja Kraśnicka 2B, godz. 9:00, 
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Informacje dotyczące egzaminów wstępnych:

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,51,egzaminy-wstepne,65271.chtm

Egzaminy wstępne  w Instytucie Sztuk Pięknych odbędą się w dniach 7, 9 i 10 lipca w budynku Instytutu, aleja Kraśnicka 2B. Kandydaci zostaną powiadomieni którego, konkretnego dnia będą zdawać. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9/00, jednakże kandydaci powinni zgłosić się o 8/30 ze względu na konieczność sprawdzenia dokumentów. Kandydaci muszą posiadać dowód tożsamości i dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej. Pierwsza część egzaminu, 9 – 13, to egzamin z rysunku. Następnie godzinna przerwa i 14 – 18 egzamin z malarstwa. Każdy uczestnik egzaminu otrzyma niezbędną ilość kartonów (100 x 70 ) Pozostałe materiały i przybory takie jak ołówki, węgle, kredki, farby, pędzle, naczynia na media, paletę, szmatkę itp. Powinien mieć własne. Istnieje możliwość użycia własnego blejtramu do malarstwa. Kandydaci na kierunek Edukacja Artystyczna zamiast malarstwa mogą wybrać rzeźbę. Glinę i stanowisko do pracy zapewniają egzaminatorzy.

Informacji związanych z egzaminem można zasięgnąć drogą mailową: marek.mazanowski@poczta.umcs.lublin.pl  lub telefonicznie: 539-736-786

Od 11 czerwca członkowie wydziałowej komisji rekrutacyjnej będą pełnili dyżury w budynku Instytutu w pokoju nr.7 (parter, w lewo i do końca korytarza) Telefon: 81 537- 69- 48

Dyżury: Poniedziałek 15 – 18, wtorek, środa, czwartek 11 – 14

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Instytut Sztuk Pięknych, Lublin, al. Kraśnicka 2B
pokój nr 7 - parter

Godziny przyjmowania dokumentów:

13, 14, 16 lipca - 11:00 - 16:00

19, 20 lipca - 11:00 - 16:00

25, 26 lipca - 11:00 - 16:00

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

 • rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),
 • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego.

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Rysunek 200 150 120 90 60
Malarstwo 170 140 110 80 50

Opis

Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku grafika trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku grafika niezależnie od specjalności posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatowych technik grafiki artystycznej, graficznych programów komputerowych, między innymi ADOBE Photoshop i Illustrator, liternictwa i typografii, grafiki wydawniczej i projektowania grafiki na strony internetowe, a także multimediów i animacji komputerowej. Jego kwalifikacje obejmują przygotowanie zawodowe grafika komputerowego oraz doświadczenie pracy w wydawnictwie lub agencji reklamowej w trakcie praktyki zawodowej.

Absolwent posiada praktyczne umiejętności w dziedzinie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz fotografii. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii grafiki, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości i reklamy. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki.

Absolwent kończy studia w wybranej specjalności graficznej, w ramach której realizuje magisterski dyplom artystyczny (specjalność jest uruchamiana po II roku studiów, gdy wybierze ją 15 osób chętnych).

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. GRAFIKA WARSZTATOWA
 2. GRAFIKA PROJEKTOWA
 3. SZTUKA MEDIÓW CYFROWYCH

Absolwent specjalności GRAFIKA WARSZTATOWA potrafi swobodnie posługiwać się warsztatowymi technikami linorytu, suchorytu, akwaforty, akwatinty, litografii, serigrafii. Jest w stanie łączyć techniki klasyczne z drukiem cyfrowym i technikami unikatowymi. Jest zdolny do profesjonalnej twórczości artystycznej na gruncie grafiki warsztatowej.

Absolwent specjalności GRAFIKA PROJEKTOWA posiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, grafiki wystawienniczej, stron internetowych, materiałów reklamowych. Jest zdolny do poszukiwania indywidualnych rozwiązań zadań projektowych uwzględniając ich funkcje estetyczne i użytkowe.

Absolwent specjalności SZTUKA MEDIÓW CYFROWYCH potrafi realizować projekty artystyczne z zakresu grafiki cyfrowej oraz multimediów oparte na montażu obrazu i dźwięku. Potrafi przygotować swoje prace do druku, prezentacji ekranowej i internetowej. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie animacji cyfrowej i eksperymentalnych form filmowych.

Absolwent kierunku grafika uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce.

Profile zawodowe absolwentów

 • artysta grafik, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
 • dyrektor kreatywny w agencji reklamowej,
 • projektant grafiki użytkowej - w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
 • projektant multimediów – w studiach filmowych,
 • grafik komputerowy – posługujący się programami komputerowymi do tworzenia grafiki i animacji oraz grafiki na potrzeby stron internetowych,
 • kurator wystaw,
 • animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,
 • promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.

Kierunek GRAFIKA prowadzony jest na Wydziale Artystycznym.

Limit miejsc

44
zarejestruj się            lub            zaloguj