Rejestracja kandydatów na studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne drugiego stopnia - decyzja Rektora


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Opis

Studia magisterskie o profilu muzyczno-edukacyjnym kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki. Na program studiów składają się przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury; przedmioty z zakresu wybranej specjalizacji.

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunków muzycznych. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie – o miejscu w rankingu zadecyduje wyższa średnia ocen ze studiów. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych oraz pozostali kandydaci.

Absolwent studiów drugiego stopnia  posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi oraz prowadzenia zajęć muzycznych; powinien wykazywać inicjatywy twórcze oraz umiejętności organizacyjne. Posiada wiedzę muzyczną i pedagogiczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka, zajęć artystycznych, chórów i zespołów muzycznych w ramach szkolnej edukacji artystycznej; chórów amatorskich, zespołów wokalnych, instrumentalnych, zespołów rozrywkowych, jazzowych, kościelnych; różnorodnych warsztatów muzycznych; działalności animatora muzyki w instytucjach kultury i mediach; działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez kulturalnych.

zarejestruj się            lub            zaloguj