Rejestracja kandydatów na studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 12 września – zakończenie rejestracji i wnoszenie opłat na studia II stopnia 
 • 16 września - egzamin praktyczny, godz. 10.00 – 19.00 (sale nr  19, 116, 108, 113 - Instytut Muzyki)
 • 18 września – przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób (pokój nr 111 IM)
 • 19 września – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 20 września – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 20 września – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca

Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych. Kandydaci na wszystkie specjalności są zobowiązani do przystąpienia do:

 • sprawdzianu ze słuchu muzycznego,
 • egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny uzależniony jest od wyboru przez kandydata specjalności:

 • na specjalności: prowadzenie zespołów kandydat zobowiązany jest do zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella oraz dziełem wokalno-instrumentalnym lub jego częścią (prezentacja na tle wersji fortepianowej);
 • na specjalności: muzyka sakralna kandydat zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów organowych lub fortepianowych;
 • na specjalności: muzykoterapia, w zależności od wyboru przez kandydata dyplomowego przedmiotu artystycznego (dyrygowanie, śpiew, instrument) kandydat jest zobowiązany do: zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella (prezentacja na tle wersji fortepianowej) lub wykonanie jednej pieśni z akompaniamentem fortepianu lub wykonania jednego utworu na instrumencie.

Ponadto na specjalności: muzykoterapia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu muzykoterapeuty.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11 pkt. Ostateczny wynik stanowi suma punktów ze słuchu muzycznego i egzaminu praktycznego.

Absolwenci kierunków innych niż edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej, mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Artystycznego.

Opis

Studia magisterskie o profilu muzyczno-edukacyjnym kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki. Na program studiów składają się przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury; przedmioty z zakresu wybranej specjalizacji.

Specjalności:

 • muzyka sakralna,
 • muzykoterapia,
 • prowadzenie zespołów.

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunków muzycznych. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie – o miejscu w rankingu zadecyduje wyższa średnia ocen ze studiów. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych oraz pozostali kandydaci.

Absolwent studiów drugiego stopnia  posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi oraz prowadzenia zajęć muzycznych; powinien wykazywać inicjatywy twórcze oraz umiejętności organizacyjne. Posiada wiedzę muzyczną i pedagogiczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka, zajęć artystycznych, chórów i zespołów muzycznych w ramach szkolnej edukacji artystycznej; chórów amatorskich, zespołów wokalnych, instrumentalnych, zespołów rozrywkowych, jazzowych, kościelnych; różnorodnych warsztatów muzycznych; działalności animatora muzyki w instytucjach kultury i mediach; działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez kulturalnych.

zarejestruj się            lub            zaloguj