Online Application System
Upoważnienie
2018-04-16 14:36, Mateusz Kita

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Kandydaci na studia, którzy nie mogą złożyć dokumentów osobiście mogą upoważnić do tego wybraną przez siebie osobę. W tym celu należy przygotować upoważnienie (wzór jest dostępny na głównej stronie IRK, w sekcji "ważne informacje") oraz wykonać kserokopię dowodu osobistego. Zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzona w Biurze Rekrutacji UMCS lub u notariusza.

Upoważnienie oraz kserokopia dowodu osobistego muszą zostać złożone wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do przyjęcia Kandydata na studia w miejscu i terminie wskazanym w wynikach rekrutacji dla danego kierunku.

Aktualnie trwająca rekrutacja
2018-04-16 10:37, Mateusz Kita

Szanowni Kandydaci!

Pragniemy poinformować Was o aktualnie trwającej rekrutacji na studia I i II stopnia. Szczegóły dotyczące kierunków oraz zasad kwalifikacji znajdziecie pod adresem:

https://irk.umcs.lublin.pl/kierunki.php?op=show&tryb=katalog&p=&sk=opis&sm=a&search=&kategoria=&aktywne=1