Online Application System
Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019.
2018-10-25 08:15, Mateusz Kita

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 została zakończona.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, prowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółową ofertę oraz kierunki, na których aktualnie prowadzona jest rekrutacja, można znaleźć pod adresem: http://podyplomowe.umcs.pl/

Ochrona danych osobowych
2018-05-28 15:06,

Szanowni Kandydaci! Mając na uwadze ochronę Waszej prywatności oraz danych osobowych wprowadzamy nowy system zabezpieczeń mających zmaksymalizować gwarancję identyfikowalności osoby.

Pragniemy poinformować, że podczas rozmowy telefonicznej z osobą zainteresowaną nasz pracownik poprosi o podanie przez rozmówcę: imienia, nazwiska, numeru Pesel oraz 3 innych danych widniejących w systemie IRK. Zastrzegamy, iż jakichkolwiek informacji dotyczących danych jakie wprowadzone są na koncie w systemie IRK możemy udzielić tylko osobie posiadającej dane konto.

Odstępstwem jest wyłącznie sytuacja, gdy kontaktuje się rodzic bądź opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

Ogólnych informacji dotyczących procesu rekrutacji będziemy udzielać każdej osobie zainteresowanej.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Biura Rekrutacji UMCS w Lublinie

Upoważnienie
2018-04-16 14:36, Mateusz Kita

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Kandydaci na studia, którzy nie mogą złożyć dokumentów osobiście mogą upoważnić do tego wybraną przez siebie osobę. W tym celu należy przygotować upoważnienie (wzór jest dostępny na głównej stronie IRK, w sekcji "ważne informacje") oraz wykonać kserokopię dowodu osobistego. Zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzona w Biurze Rekrutacji UMCS lub u notariusza.

Upoważnienie oraz kserokopia dowodu osobistego muszą zostać złożone wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do przyjęcia Kandydata na studia w miejscu i terminie wskazanym w wynikach rekrutacji dla danego kierunku.

Aktualnie trwająca rekrutacja
2018-04-16 10:37, Mateusz Kita

Szanowni Kandydaci!

Pragniemy poinformować Was o aktualnie trwającej rekrutacji na studia I i II stopnia. Szczegóły dotyczące kierunków oraz zasad kwalifikacji znajdziecie pod adresem:

https://irk.umcs.lublin.pl/kierunki.php?op=show&tryb=katalog&p=&sk=opis&sm=a&search=&kategoria=&aktywne=1