Rejestracja kandydatów na studia
Upoważnienie
2017-04-05 09:55, Mateusz Kita

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Kandydaci na studia, którzy nie mogą złożyć dokumentów osobiście mogą upoważnić do tego wybraną przez siebie osobę. W tym celu należy przygotować upoważnienie (wzór jest dostępny na głównej stronie IRK, w sekcji "ważne informacje") oraz wykonać kserokopię dowodu osobistego. Zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzona w Biurze Rekrutacji UMCS lub u notariusza.

Upoważnienie oraz kserokopia dowodu osobistego muszą zostać złożone wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do przyjęcia Kandydata na studia w miejscu i terminie wskazanym w wynikach rekrutacji dla danego kierunku.