Rejestracja kandydatów na studia
Upoważnienie
2019-02-26 10:58, Mateusz Kita

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Kandydaci na studia, którzy nie mogą złożyć dokumentów osobiście mogą upoważnić do tego wybraną przez siebie osobę. W tym celu należy przygotować upoważnienie (wzór jest dostępny na głównej stronie IRK, w sekcji "ważne informacje") oraz wykonać kserokopię dowodu osobistego. Zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzona w Biurze Rekrutacji UMCS lub u notariusza.

Upoważnienie oraz kserokopia dowodu osobistego muszą zostać złożone wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do przyjęcia Kandydata na studia w miejscu i terminie wskazanym w wynikach rekrutacji dla danego kierunku.

Ochrona danych osobowych
2019-02-26 10:57, Mateusz Kita

Szanowni Kandydaci! Mając na uwadze ochronę Waszej prywatności oraz danych osobowych wprowadzamy nowy system zabezpieczeń mających zmaksymalizować gwarancję identyfikowalności osoby.

Pragniemy poinformować, że podczas rozmowy telefonicznej z osobą zainteresowaną nasz pracownik poprosi o podanie przez rozmówcę: imienia, nazwiska, numeru Pesel oraz 3 innych danych widniejących w systemie IRK. Zastrzegamy, iż jakichkolwiek informacji dotyczących danych jakie wprowadzone są na koncie w systemie IRK możemy udzielić tylko osobie posiadającej dane konto.

Odstępstwem jest wyłącznie sytuacja, gdy kontaktuje się rodzic bądź opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

Ogólnych informacji dotyczących procesu rekrutacji będziemy udzielać każdej osobie zainteresowanej.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Biura Rekrutacji UMCS w Lublinie