Rejestracja kandydatów na studia
Kontakt telefoniczny
2020-08-21 21:24, Paweł Sadowski
Drodzy Kandydaci, Biuro Rekrutacji i Komisje Wydziałowe są dostępne również w kontakcie telefonicznym. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tą formą kontaktu, prosimy o korzystanie z niej jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Wszystkie istotne informacje są dostępne w opisach kierunków lub w informacjach zamieszczanych na stronach IRK.

Informacja o sposobie dostarczania dokumentów
2020-08-11 16:53, Biuro Rekrutacji UMCS
W związku z często pojawiającymi się pytaniami informujemy, że szczegółowy opis procedury składania dokumentów (przez osoby zakwalifikowane na studia) znajduje się tutaj.

 

Informacja dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu znajomości j. polskiego na kierunki prowadzone przez Wydział Ekonomiczny
2020-07-23 12:47, Adam Jankiewicz
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH  
DO SPRAWDZIANU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO  
NA KIERUNKI PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS  
(analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie) 
 
 
 
Sprawdzian znajomości języka polskiego dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki realizowane  na  Wydziale  Ekonomicznym  UMCS  (kandydaci,  którzy  nie  zdawali  matury z języka polskiego lub nie posiadają certyfikatu państwowego na poziomie B2) odbędzie się w dniach 3-7 sierpnia br. przy wykorzystaniu komunikatora Skype.  
 
Szczegółowy harmonogram zawierający informację o dniu, godzinie oraz sposobie łączenia  na platformie Skype zostanie przesłany 1 sierpnia br. (niezwłocznie po zakończeniu rejestracji w systemie IRK) na adres mailowy wpisany w systemie IRK.  
 
Warunkiem  przystąpienia  do  sprawdzianu  jest  uiszczenie  opłaty  rekrutacyjnej 
(potwierdzenie  w  systemie  IRK  na  indywidualnym  koncie  lub  dokument  poświadczający dokonanie opłaty).  
 
Dodatkowe informacje: 
  • Czas trwania sprawdzianu: ok. 30 minut (rozmowa + test) 
  • Wymagane posiadanie kamerki, mikrofonu oraz dobrego połączenia internetowego 
  • Kandydat przystępuje do sprawdzaniu tylko raz 
 
 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
WE UMCS 

 

Informacja o trybie pracy Biura Rekrutacji
2020-03-19 08:02, Mateusz Kita

Szanowni Kandydaci!

W związku z komunikatem Rektora o wprowadzeniu zasad dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce informujemy, że od 16 marca 2020 r. Biuro Rekrutacji jest zamknięte dla interesantów do odwołania.

Obsługa Kandydatów odbywa się wyłącznie telefonicznie oraz przez e-mail w godzinach 9.00-13.00.

KONTAKT

tel. (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ru@umcs.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

Ochrona danych osobowych
2020-03-02 11:12, Mateusz Kita
Szanowni Kandydaci! Mając na uwadze ochronę Waszej prywatności oraz danych osobowych wprowadzamy nowy system zabezpieczeń mających zmaksymalizować gwarancję identyfikowalności osoby. Pragniemy poinformować, że podczas rozmowy telefonicznej z osobą zainteresowaną nasz pracownik poprosi o podanie przez rozmówcę: imienia, nazwiska, numeru Pesel oraz 3 innych danych widniejących w systemie IRK. Zastrzegamy, iż jakichkolwiek informacji dotyczących danych jakie wprowadzone są na koncie w systemie IRK możemy udzielić tylko osobie posiadającej dane konto. Odstępstwem jest wyłącznie sytuacja, gdy kontaktuje się rodzic bądź opiekun prawny osoby niepełnoletniej. Ogólnych informacji dotyczących procesu rekrutacji będziemy udzielać każdej osobie zainteresowanej. Pozdrawiamy, Zespół Biura Rekrutacji UMCS w Lublinie

Upoważnienie
2020-03-02 11:11, Mateusz Kita
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Kandydaci na studia, którzy nie mogą złożyć dokumentów osobiście mogą upoważnić do tego wybraną przez siebie osobę. W tym celu należy przygotować upoważnienie (wzór jest dostępny na głównej stronie IRK, w sekcji "ważne informacje"). Upoważnienie musi zostać złożone wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do przyjęcia Kandydata na studia w miejscu i terminie wskazanym w wynikach rekrutacji dla danego kierunku.