Rejestracja kandydatów na studia

Legitymacja studencka

 

1. Co to jest ELS?
ELS, czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka to nowa postać tradycyjnej papierowej legitymacji studenckiej. Elektroniczna Legitymacja Studencka ma format karty z tworzywa sztucznego z wbudowanym procesorem, a jej wzór graficzny jest jednolity dla wszystkich uczelni. Legitymacja jest dokumentem uprawniającym studenta do ulgowych (-50%) przejazdów komunikacją miejską oraz do ulgowych przejazdów koleją i autobusami (do ukończenia 26. roku życia). Legitymacja jest dokumentem umożliwiającym korzystanie z Biblioteki Głównej UMCS. Może być wykorzystana również jako bilet komunikacji miejskiej.
 
2. Czy legitymacja jest obowiązkowa?
Zamówienie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest dobrowolne.
 
3. Co trzeba zrobić, aby otrzymać legitymację?
Aby otrzymać legitymację należy:
  • KROK 1. Zamówić legitymację w systemie IRK (Zakładka kierunki studiów -> ‘Zamówienie legitymacji studenckiej’).
  • KROK 2. Wgrać w systemie IRK zdjęcie w formie elektronicznej (zgodne z obowiązującymi wymogami).
  • KROK 3. Dokonać opłaty za legitymację w wysokości 22 zł na numer konta podany w systemie IRK.
4. Czy brak elektronicznego zdjęcia w systemie IRK wpływa na proces rekrutacji?
Nie. W związku z tym, że zamówienie legitymacji jest dobrowolne, brak zdjęcia w formie elektronicznej nie wpływa na proces rekrutacji.
 
5. Jak powinno wyglądać zdjęcie do legitymacji?
Wymagania odnośnie zdjęć są zgodne z nowymi zasadami dotyczącymi zdjęć do dowodów osobistych (zdjęcie na wprost).
 
Dodatkowo zdjęcie do legitymacji studenckiej powinno:
  • mieć wymiary 450x500 pixeli
  • być wykonane na jednolitym jasnym tle
  • mieć dobrą ostrość
  • odwzorowywać naturalny kolor skóry
  • obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80% fotografii
  • pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice)
  • przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

Zobacz przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć na stronie obywatel.gov.pl

 6. Co zrobić jeżeli zdjęcie nie zostało jeszcze zaakceptowane? Co oznacza napis "czekające na akceptację"?

Czas akceptacji zdjęcia do legitymacji może trwać do 14 dni roboczych. W ciągu tego czasu zdjęcie powinno zostać zaakceptowane, a informacja o tym fakcie pojawi się na profilu kandydata w systemie IRK. Po wgraniu zdjęcia kandydat powinien upewnić się, że zostało ono zaakceptowane. Zdjęcia niezgodne z wymogami zostaną odrzucone, co uniemożliwi wyrobienie legitymacji.