Rejestracja kandydatów na studia

Wymagane dokumenty

 1. Gdzie znajdę wykaz wymaganych dokumentów?

Wykaz wymaganych dokumentów.

 2. Gdzie znajdę kwestionariusz osobowy?

Kwestionariusz osobowy to podanie w formie papierowej zawierające prośbę o przyjęcie na studia, które składa się po zakwalifikowaniu wraz z kompletem dokumentów. Kwestionariusz osobowy jest generowany automatycznie i można go pobrać z profilu kandydata w systemie IRK (żółta ramka „wydruk podań – kwestionariuszy”). Pobranie kwestionariusza osobowego będzie możliwe wyłącznie po uzupełnieniu wszystkich danych osobowych kandydata.

 3. Nie mogę zapisać danych w systemie IRK, a tym samym pobrać kwestionariusza osobowego. Co robić?

Problem z zapisaniem informacji może wynikać z błędnego wprowadzenia pola "Instytucja wydająca dokument". W przypadku matur zdawanych po 1999 roku nie jest to bowiem liceum/technikum, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, np. w Krakowie, Łodzi, Warszawie. Jeżeli ta instytucja będzie uzupełniona prawidłowo, system pozwoli na pobranie kwestionariusza osobowego.

 4. Czy na studia II stopnia wymagane jest dostarczenie świadectwa maturalnego?

Nie.

 5. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.