Rejestracja kandydatów na studia

Przeliczanie wyników

Sposób przeliczania wyników maturalnych na punkty rekrutacyjne określa załącznik nr 5 do Uchwały Senatu UMCS nr XXIII-26.8/15 z dnia 27 maja 2015r. Przeliczanie odbywa się w Komisjach Rekrutacyjnych.

Kandydaci wpisują wyniki do systemu zgodnie z dokumentami.

 1. Oceny z dyplomów wydanych przez szkoły w Ukrainie, Komisja przelicza na system oceniania właściwy „nowej maturze” zgodnie z TABELĄ:

  system oceniania w Ukrainie system ocen „nowej matury”
  skala 1 - 5skala 2 - 12
  512200
  11180
  10160
  49135
  8115
  795
  3675
  550
  21-40


 2. Oceny z dyplomów wydanych przez szkoły w Republice Białorusi, w Kazachstanie oraz w Federacji Rosyjskiej, Komisja przelicza na system oceniania właściwy „nowej maturze” zgodnie z TABELĄ:

  system oceniania w Białorusi i w Rosji system ocen „nowej matury”
  skala 1 - 5skala 2 - 10
  510200
  9180
  8160
  47135
  6115
  595
  3475
  350
  220


 3. Oceny z dyplomów wydanych przez szkoły w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjedoczonych Ameryki i Kanadzie , Komisja przelicza na system oceniania właściwy „nowej maturze” zgodnie z TABELĄ:

  Skala ocen w krajach UE i USA System ocen "nowej matury" (punkty)
  Irlandia
  Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, skala 5 - 1
  Holandia, Włochy, skala 1 - 10
  Hiszpania, skala 1 - 10
  Dania, skala 1 - 13
  A*, A+ excellent A2 1 10 10 13 200
  A A1 1,1 - 1,5 12 180
  B+ B3 1,6 - 2,0 160
  B above average B2 9 9 11 160
  B- B1 2,1 - 2,5 10 135
  C+ C3 8 8 9 135
  C average C2 2,6 - 3,0 7 7 8 115
  C- C1 115
  D+ D3 3,1 - 3,5 7 95
  D below average D2 3,6 - 4,0 6 6 6 75
  E+ D1 50
  E minimum passing E 5 30
  F, G failure F 5 1 - 5 1 - 4 1 - 5 0


 4. W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100% skali, a więc 200 pkt.