Rejestracja kandydatów na studia

Przeliczanie wyników

Sposób przeliczania wyników maturalnych na punkty rekrutacyjne określa załącznik nr 3 do Uchwały Senatu UMCS nr XXIV – 28.37/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. Przeliczanie odbywa się w Komisjach Rekrutacyjnych.

 

Kandydaci wpisują wyniki do systemu zgodnie z dokumentami.

 

 1. Oceny z dyplomów wydanych przez szkoły w Ukrainie, Komisja przelicza na system oceniania właściwy "nowej maturze" zgodnie z TABELĄ:

  system oceniania w Ukrainie system ocen "nowej matury"
  skala 1 - 5 skala 2 - 12
  5 12 200
    11 180
    10 160
  4 9 135
    8 115
    7 95
  3 6 75
    5 50
  2 1-4 0

 2. Oceny z dyplomów wydanych przez szkoły w Republice Białorusi, w Kazachstanie oraz w Federacji Rosyjskiej, Komisja przelicza na system oceniania właściwy "nowej maturze" zgodnie z TABELĄ:

  system oceniania w Białorusi i w Rosji system ocen "nowej matury"
  skala 1 - 5 skala 2 - 10
  5 10 200
    9 180
    8 160
  4 7 135
    6 115
    5 95
  3 4 75
    3 50
  2 2 0

 3. Oceny z dyplomów wydanych przez szkoły w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjedoczonych Ameryki i Kanadzie , Komisja przelicza na system oceniania właściwy "nowej maturze" zgodnie z TABELĄ:

  Skala ocen w krajach UE i USA System ocen "nowej matury" (punkty)
   
  Irlandia
  Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, skala 5 - 1
  Holandia, Włochy, skala 1 - 10
  Hiszpania, skala 1 - 10
  Dania, skala 1 - 13
  A*, A+ excellent A2 1 10 10 13 200
  A   A1 1,1 - 1,5     12 180
  B+   B3 1,6 - 2,0       160
  B above average B2 9 9 11 160
  B-   B1 2,1 - 2,5     10 135
  C+   C3 8 8 9 135
  C average C2 2,6 - 3,0 7 7 8 115
  C-   C1       115
  D+   D3 3,1 - 3,5     7 95
  D below average D2 3,6 - 4,0 6 6 6 75
  E+   D1         50
  E minimum passing E     5   30
  F, G failure F 5 1 - 5 1 - 4 1 - 5 0

 4. W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100% skali, a więc 200 pkt.

UWAGA! Kandydaci mający świadectwa wydane poza granicami Polski zobowiązani są do wgrania skanów świadectw i ich tłumaczeń do systemu rekrutacyjnego!